Sponsorit

….Name link logo….

Yhdistys kiittää sponsoreita tuesta. Sponsoreina toimivia luonnollisia henkilöitä pideään yhdistyksen jäseninä. Yrityssponsorit voivat ilmoittaa yhden tai kaksi henkilöä yhdistyksen jäseniksi.

Yrityksiä ja henkilöitä, jotka haluavat tukea Yhdistystämme, pyydetään kääntymään suoraan yhdistyksen sihteerin puoleen.

Meistä

 

Suomalais-Saksalainen Yhdistys perustettiin 1960. Yhdistys jatkaa jo vuonna 1918 perustetun Suomalais-Saksalaisen Yhteisön toimintaa. Yhdistyksen tehtävänä on edistää ihmisten välisiä suhteita ja vastavuoroista ymmärtämystä suomalaisten ja saksalisten välillä. Päämääränä on tutustuttaa suomalaiset saksalaiseen ja saksalaiset suomalaiseen yhteiskuntaelämään, kulttuuriin ja talouteen. Tässä työssä Helsingin Suomalais-Saksalainen Yhdistys suuntautuu Suur-Helsingin alueella asuviin henkilöihin ja alueella sijaitseviin yrityksiin.

Yhdistyksellä on 300-400 jäsentä. Kaikki yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneet suomalaiset kuten myös Suomessa asuvat Saksan kansalaiset voivat liittyä jäseniksi. Liity sinäkin!!

Yhdistyksen säännöt löytyvät  TÄÄLTÄ  (PDF download, 5 sivua)

Yhdistyksen historiikki! Dokumentti löydät TÄÄLTÄ (PDF Download)

Muissa kaupungeissa/muilla paikkakunnilla on olemassa samanhenkisiä suomalais-saksalaisia yhdistyksiä. Kaikki nämä yhdistykset kuuluvat kattojärjestönä toimivaan  Suomi-Saksa Yhdistysten Liittoon , SSYL.

Suomalais-saksalaisten yhdistysten rinnalla toimii vastaavia muiden saksankielisten maiden, kuten Itävallan ja Sveitsin, yhdistyksiä, jotka toimivat Suur-Helsingin alueella. Saksalais-Suomalainen Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä muiden saksankielisten yhdistysten kanssa. (esim. yhteinen kantapöytä, yhteinen Oktoberfest)

Yhdistyksen hallitus

Viimeisen vuosikokouksen pöytäkirjan löydät TÄÄLTÄ    
Viimeisimmän hallituksen vuosikertomuksen löydät TÄÄLTÄ

Yhdistyksen hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Se on vastuussa Yhdistyksen tavoitteiden toimeenpanosta. Hallitus tekee työnjaon, päättää asioista ja toteuttaa vuosikokouksen päätökset ja valvoo niiden toimeenpanoa. Hallitus myös suunnittelee yhdistyksen tapahtumat, edustaa yhdistystä ja hoitaa suhteita muihin yhdistyksiin ja tekee yhteistyötä muiden yhdistysten, koulujen, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Hallitus toimii kaikkien jäsenten ja yhdistyksestä kiinnostuneiden yhteyselimenä.

Hallitksen puheenjohtaja:  

Rainer Lahmann

Muut halltuksen jäsenet:

Outi Korte (varapuheenjohtaja)
Kalle Laurikainen (varapuheenjohtaja)
Henna Classen
Pirjo Hirvonen
Tuulikki Mykkänen
Satu Oldendorff
Matti Peltomäki
Jurgen Ziegler

Yhdistyksen toimisto

Yhdistyksellä on toimisto Saksalaisen kirjaston tiloissa Helsingissä. Toimistomme avoinna joka tiistai klo 14-16, jolloin yhdistyksen sihteeri on tavattavissa. Aukioloaikoina voit soittaa toimistoomme. Voit myös lähettää sähköpostia suoraan toimistoomme tai lähettää viestin käyttämällä yhteydenottolomaketta. Käsittelemme yhteydenottolomakkeet saapumisen jälkeisenä tiistaina.

Yhdistyksen sihteeri:

Yhdistyksen osoite:

Ursula Stenberg      Puh.: (09) 656 331        E-Mail:   info@hssy.fi

Helsingin Suomalais-Saksalainen Yhdistys
Helsingfors Finsk-Tyska Förening
Finnisch-Deutscher Verein Helsinki ry.
c/o Deutsche Bibliothek
Pohjoinen Makasiinikatu 7
00130 Helsinki

Ota yhteyttä

8 + 15 =